دوشنبه یکم مرداد ماه

ابراهیمی: مرکز زمین تیم ملی همدیگر را خنثی کرد

کارشناس و پیشکسوت فوتبال در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال ایران با انگلستان از ضعف های آشکار تیم ملی سخن می گوید.

ناصر ابراهیمی در مورد باخت سنگین تیم ملی به انگستان به چند نکته اشاره داشت و گفت: اولین ضربه از نوع چیدمان تیم دریافت شد، ترکیبی که روانه میدان شد واقعیت فوتبال ایران نبود پیدا کردن یکدیگر نقش حلقه گمشده را داشت.

کی روش نتوانست در مهره چینی به ترکیب مناسب برسد به عنوان مثال در مرکز زمین که نبض یک تیم را تشکیل می دهد، روزبه چشمی و علی کریمی قرار گرفته بودند روزبه پر اشتباه و بی هدف و کریمی ناآماده و فاقد روحیه بود، جالب اینکه این دو برای بار اول کنار هم قرار می گرفتند. این دو به جای از کار انداختن هافبک های تیم حریف یکدیگر را خنثی می کردند، با آنکه لایه اول خط دفاع را بر عهده داشتند، اما هرگز در برگشت ها در کنار مدافعان دیده نشدند.
ابراهیمی اضافه کرد، در نیمه دوم شکل کار عوض شد تعویض ها به درستی صورت گرفت، اما زمانی اقدام به تعویض شد که زمان و روحیه را از دست داده بودیم. اعتقاد من این است که ما برای دیدار با انگلستان خوب آماده نشده بودیم و از آنالیز برداشت درست صورت نگرفت و بازی دیگر پیش رو است، اگر اشتباهات بازی اول را کاهش دهیم، به روزنه امید در دو بازی بعدی نزدیک خواهیم شد.

گفت و گو: اکبر عزیزی