دوشنبه یکم مرداد ماه
ایران - ولز از نگاه کارشناس فوتبال

پیوس: اشتباهات قبلی را تکرار نکنیم

کارشناس فوتبال کشورمان اعتقاد دارد که بازی با انگلستان را باید فراموش کرد.

مسابقه با ولز می تواند شروع مجددی برای ما در جام جهانی باشد فرشاد پیوس پیشکسوت و کارشناس فوتبال کشورمان در ارتباط با دیدار ایران با ولز که روز جمعه برگزار خواهد شد گفت: بازی قبل با تمام اگر و اماهایش به پایان رسید آن را فراموش کنیم، اما از درس های آن شکست غافل نمانیم چیدمان تیم باید دستخوش تغییرات شود.

 چند بازیکن در ترکیب تیم اضافی به نظر می رسد، ولز هم فوتبالی نزدیک به انگلستان را دارد، بنابراین تحول  در ترکیب تیم نیاز است. پیوس اضافه کرد در مقابل انگلستان به دو گل دست یافتیم، این بیانگر آن است که اگر به دفاع مطلق فکر نکنیم در فاز حمله تیم زهرداری هستیم. زدن دو گل به انگلستان کار ساده ای نبود، اما توانستیم و نشان دادیم که می توانیم کارهای بزرگتری صورت داد. پیوس در پایان گفت: باید میل به بازی تهاجمی بیشتر شود و از فضاهای کناری بیشتر استفاده کنیم، در این حالت می توانیم به حضور در جدول جام جهانی امیدوار باشیم.

گفت و گو: اکبر عزیزی