دوشنبه یکم مرداد ماه

شمارش معکوس آغاز شد

تا ساعاتی دیگر سوت بازی ایران با ولز نواخته خواهد شد، بی شک این دیدار برای هر دوتیم از حائز اهمیت برخوردار است.

تیم برنده در چرخه رقابت ها باقی خواهد ماند. کی روش دگرگونی را در ترکیب تیم و نوع بازی ایران ایجاد کرده است، این بار ابزارهای هجومی درفاز باز تهاجمی به کار گرفته شده اند.

کی روش با این دگرگونی در ترکیب تیم، به ماندن در جام و ادامه بازی ها فکر می کند. استفاده از آزمون و یا قلی زاده درفاز و کنار طارمی بی دلیل نیست. تا ساعاتی دیگر تکلیف ماندگاری و یا حذف یکی از دوتیم ایران با ولز مشخص خواهد شد.

پیوند فغانی با برزیل
قضاوت بازی جذاب برزیل با صربستان برعهده علیرضا فغانی داور ایرانی بود. فغانی تا کنون سه بار برای تیم ملی برزیل سوت زده است اما اتفاق جالب این است که در جام جهانی دوره قبل دیدار برزیل با صربستان را همین فغانی سوت زده بود که در قطر هم باز تکرار شد.

برزیل با صربستان داور علیرضا فغانی در دوره قبل برزیل با نتیجه دو بر صفر پیروز شد. در قطر هم همان نتیجه تکرار شد تا پیوند فغانی با برزیل ناگسستنی دیده شود.

گزارش: اکبر عزیزی