سه شنبه بیست و ششم تیر ماه
فراتر از انتظار عمل کردیم

چیدمانی بهتر از بازی نخست

در راه تقسیم وظایف و انجام آن که همان تاکتیک تیم باشد بدون اشتباه عمل کردیم و خلاصه در راه کسب نتیجه آنقدر خوب دیده شدیم که میتوانستیم شش گلی که از انگلیس دریافت شد درون باغچه ولز بکاریم.

مرکز میدان به دژ تبدیل شده بود. در کناره ها آرام و قرار وجود نداشت و مانند ماشین تخریب کننده حریف عمل می شد. خلاصه اینکه آنقدر خوب دیده شدیم که بازیکنان بی تاثیر بازی با انگلیس وقتی که در نیمه دوم وارد میدان شدند نقش تاثیرگذار به خود گرفتند.

سازمان تیمی که هدف را به دنبال داشت، بدون اشتباه عمل کرد. میل به بازی تهاجمی در فاز حمله بالاترین نقش را ایفا می کرد. در این میان پیدا کردن یکدیکر که حکایت از شعور تاکتیکی تیم را داشت،بر ضریب تیم افزایش می بخشید.با آنکه تیم حریف به مهار آزمون وطارمی تکیه داشت،اما به دلیل ایجاد فضا سازی دیگران ضربات نابود کننده را وارد ساختن تا معاملات تیم ولز نقش مخروبه را به خود بگیرد.گل روزبه چشمی یک گل استثنایی بود.

مانند فشنگی که از تفنگ رها شده بود،گل رامین رضاییان نیز هم تعریف ویژه ای داشت. حضور رامین رضائیان و میل به بازی رو به جلوی این مدافع شرایطی را بارورساخت تا او با تک به تک با دروازه بان تیم ملی ولز آن ضربه چیپ را به گل دوم تبدیل سازد.

خلاصه کلام، مقابل ولز با چشم باز و اندیشه نو و یک تیم منسجم که مکمل ها در آن موج میزد، یک نتیجه خوب دریافت شد تا در روزی که فراتر از خود ظاهر شده بودیم، به ماندگاری در جام امیدوار باشیم.

نویسنده: اکبر عزیزی