دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

تاج در مورد حذف گرانقیمت تیم ملی توضیح دهد

تیم ملی ایران در شرایطی بار دیگر از گروه خود صعود نکرد که اینبار امیدها برای حضور در مرحله حذفی قوت گرفته بود.

پیش از آمدن کی روش و در شرایطی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی بود انتقاد های زیادی شد مبنی بر این که این مربی نمی تواند تیم ملی را به جایی برساند. تبلیغات منفی علیه او شروع شد و بارها صحبت از برکناری او و روی کار آمدن مربیان دیگر شد. حتی پای قلعه نوعی و نکونام هم به میان آمد و برخی از تغییرات دم زدند. حتی در مقطعی کمیته فنی فدارسیون با مشارکت هیات رئیسه به برکناری او رای داد اما در نهایت اسکوچیچ با طرفند های مظلوم نمایانه تلاش کرد ورق را به نفع خود برگرداند. این تلاش ها آنقدر ادامه دار بود که اسکوچیچ را حتی تا پای پرواز به قطر پیش برد اما آن انتخابات پرماجرا و پرحاشیه فدراسیون فوتبال در نهایت تاج را بر مسند کار نشاند. تاج از ابتدا با شعار بازگرداندن کی روش آمد و دوستداران این مربی پرتغالی را با خود همراه کرد. در آن زمان قرار بود کی روش بیاید تا به زنگ تفریح جام جهانی تبدیل نشویم. انتقادها به توانایی های فنی اسکوچیچ همه را با تغییر این مربی همراه کرد تا جایی که برخی ادعا کردند با اسکوچیچ مفتضحانه حذف می شویم در حالی که با کی روش به این شکل حذف شدیم. کی روش آمد و هزینه زیادی روی دست فوتبال ایران گذاشت اما هیچ کاری از پیش نبرد به طوری که شکست سنگین مقابل انگلیس همچون داغی همواره بر پیشانی فوتبال ایران باقی خواهد ماند.
به واقع اگر قرار بود مربی پرتغالی بیاید و همین افتضاح را به بار بیاورد نمی توانستیم با اسکوچیچ به همین نتایج دست یابیم؟

حذف تیم ایران از این گروه در ظاهر آسان و به واقع سخت از ابتدا روشن بود. ما کی روش را به فوتبال ایران با آن هزینه های سنگین تحمیل کردیم که حذف آبرومندانه ای داشته باشیم اما بر خلاف تصور بد باختیم و حذف شدیم. این که تصور کنیم با اسکوچیچ بدتر از این نتیجه می گرفتیم بی انصافی است و باید بپذیریم که فوتبال ایران با تغییر مربی و سپردن هدایت تیم به کی روش اشتباه بزرگی مرتکب شد. ما هم مالی و هم فوتبالی باختیم. در واقع وقتی اسکوچیچ را کنار گذاشته امیدهای خود را روی توانایی های نداشته کی روش بنا کردیم، حذف شده بودیم. قدرت کی روش در دلالیسم و رسانه، قویتر از اسکوچیچ بود. ضمن این که او حامی بزرگ و رندی چون تاج داشت که اسکوچیچ را نمی خواست. تا جایی که هیات رئیسه فدراسیونی که جرات برکناری اسکوچیچ را نداشت به پشتوانه تاج شجاع شد و رای به برکناری او داد.

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که تا کنون پشت کمیته فنی پنهان شده بود نتوانست روی حرف تاج حرف بزند و این تاج بود که بدون در نظر گرفتن نظر آنها کی روش را روی کار آورد و آنها نیز برایش دست زدند. حال نه تنها کی روش که تاج و هیات رئیسه ترسو فدراسیون فوتبال باید در مورد این حذف توضیح دادند. حذف گرانقیمتی که می توانست ارزانتر به حساب فوتبال ایران تمام شود.

نویسنده: نیلوفر مژدهی