دوشنبه یکم مرداد ماه
ما کجا کاریم؟

ژاپني ها با مربي داخلي سرگروه شدند

نياز نيست در موفقيت اخير ژاپني ها در جام جهاني ٢٠٢٢ به كارتون فوتباليست ها رجوع كنيد و نحوه هدف گذاري و پيشرفت را درمديريت ژاپني(كايزن و بهبود مستمر)جست و جو كنيد.

كاف است بهبود مستمر در كشتي و واليبال خودمان را مورد كنكاش قرار دهيد! سوال اين است؛ هدف از بكارگيري كي روش چه بود؟ او قرار بود چه كار مهمي انجام دهد كه از عهده مربيان داخلي برنمي آمد؟

عملكرد كي روش از مسابقات مقدماتي جهاني٢٠١٤(كه با توپ ربایی قوچان نژاد و شكست كره جنوبي در سئول جواز حضور در برزيل را گرفتيم)تا به امروز؛ چه بوده؟ چه افتخاري براي فوتبال ما به ارمغان آورده جز ارايه فوتبالِ اتوبوسي و دمُده مربوط به آرژانتين دهه ٨٠ميلادي؟ به رفتار كي روش قبل از خروج از ايران كه گفتني ها زياد است كاري ندارم. مساله اين است، چرا او انتخاب شد؟ چه كساني او را برگزيدند؟ چرا كنعاني زاده و شجاع خليل زاده كه در سال هاي اخير بهترين زوج دفاعي در آسيا هستند به بازي گرفته نشدند اما به عوض بازيكناني به خدمت گرفته شدند كه بعد از جام٢٠١٨  يا توفيق چنداني نداشتند و يا مصدوم بودند. چرا امثال حرداني، سرلك، محبي و غيرو... كه مي توانند پشتوانه اي براي تيم ملي باشند! دراين كاروان جايي نداشتند؟ از بازي با امريكا كه وحيد اميري به شهادت دوست و دشمن مي توانست بهترين گزينه براي مهار دفاع راست آمريكا باشد، فعلا چيزي نمي گويم، چون تيم ايران آنقدر اشتباه فني و تاكتيكي داشت كه افراد غير متخصص و عادي هم قادر به تحليل هستند.

تاكيد ميكنم! سوال فقط به نحوه انتخاب كي روش است. به دليل انتخابش و عملكردش كه به جاي بهبود مستمر، فوتبال ما را بدون پشتوانه سازي در مسير قهقرا قرار داده است. به چهره تيم ملي نگاه كنيد! بجز ابوالفضل جلالي كدام بازيكن چهار سال ديگر در عضويت تيم ملي خواهد بود؟ سال١٩٧٨ كه براي اولين بار به عنوان١٦تيم برتر جهان(نه مثل امروز با٣٢ تيم)به جام جهاني آرژانتين رفتيم، حشمت خان مهاجراني كه هنوز نامش بر سر زبان ها است، 5 بازيكن جوان نظير بهتاش فريبا، پنجعلي و….همراه تيم ملي به جهاني برد، اما كي روش در سه دهه گذشته كدام بازيكن جوان را به تيم ملي فراخوانده كه اگر بازيكنان فعلي بازنشسته شوند(كه همه آنها در آستانه بازنشستگي هستند)، عده اي جوان و ميدان ديده جانشين انها خواهند شد؟

خلاصه اكنون جام جهاني براي ما تمام شده؛ سكوت چقدر جايز است؟

نویسنده: مجید سعیدی