سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

موسوی سرپرست جوانان پرسپولیس شد

انتصابی دیگر در باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس صورت گرفت و یک چهره فرهنگی ورزشی عهده دار مسئولیتی تازی شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: سید قاسم موسوی به عنوان سرپرست جوانان تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد. موسوی كوله باري از تجربه و سابقه بازی در تیم های ملی فوتبال ایران رده نوجوانان، جوانان را در کارنامه دارد. وی دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی است. موسوی همچنین کاپیتان اسبق تیم شاهین بوده و بازي در تيم هاي پاس، شاهین اهواز و کشت و صنعت ساری و... از دیگر سوابق ورزشی این پیشکسوت نه چندان دور فوتبال است.