چهارشنبه سوم مرداد ماه
نیم نگاه

تیم ملی و ایده آل های ملی

کاپیتان تیم ملی ژاپن مدعی شد که قهرمان جام جهانی خواهند شد.

او به خبرنگاران گفت در اینباره نه شوخی می کنم نه بزرگنمایی ما آلمان و اسپانیا را شکست دادیم و این نشانه اقتدار فوتبال ژاپن است.

اما ما در کشور خودمان یعنی ایران چه می گوییم و چه می کنیم؟ عده ای در این سوی و آن سوی خود می برند و خود می دوزند بازیکنان را به فلان دلیل و بهمان نشانه محاکمه می کنند، عیب بزرگ ما همواره این بوده که در گذشته سیر می کنیم و هرگز برای آینده طرح و برنامه ای ارائه نمی دهیم. آنقدر که به فکر حذف و ضرب یکدیگر هستیم و در سایه تعصبات کورکورانه و تعلقات حقیرانه در زمان می مانیم و آنقدر درجا می زنیم که از یاد می بریم حداقل الگوهای پیش برنده ای به عنوان مثال در همین قاره آسیا وجود دارد که می توانند سرمشق ما برای برنامه ریزی باشند.

افکار عمومی به حتم ارزشمند هستند و فوتبال ملی باید هم متکی به ایده آل های مردم باشد اما مسئولان برای داشتن یک تیم قدرتمند چه می کنند؟ آیا نبایند در این شرایط از نظرات کارشناسانه افراد خیرخواه و آگاهانه دلسوز برای آینده استفاده کنیم و با نقشه پیش برویم؟

بیاییم عهد ببندیم گذشته را به گذشته واگذار و آینده را مطابق آرمان های ملی بسازیم.

نویسنده: حسین علی اسماعیلی