دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

دیدار فرهاد سلکی با رئیس فدراسیون ناشنوایان جهان

در حاشیه مسابقات فوتسال ناشنوایان جهان فرهاد سلکی رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان ایران با روسای فدراسیونت جهانی ناشنوایان ملاقات داشت.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: در این دیدار نقطه نظرات در جهت رشد و ارتقای فوتبال و فوتسال در نزد ناشنوایان رائه شد.

در عکس ماندگار سمت راست جاکوب (رئیس دیفا)، شخص وسط، برایان (مدیرفنی) و فرهاد سلکی نفر سمت چپ (رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان ایران) دیده می شوند.