چهارشنبه سوم مرداد ماه

طول و طویل انتخابات فدراسیون سوارکاری

داستان فدراسیون سوارکاری و وزارت ورزش بدجوری طول و طویل شده است.

به گزارش پایگاه خبری البرز وزشی: تا جایی که یرخلاف توافق صورت گرفته دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت مسعود خلیلی علیه وزارت ورزش با صدور دستور موقتی حکم به ابطال حکم انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری داد.

شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری نیز با بررسی دلیل و مدارک شاکی و بر اساس خواسته در رای آورده است: نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی می تواند ضمن تقدیم دادخواست در صورت ادعای بروز خسارت غیرقابل جبران یا خسارتی که جبران آن متعسر باشد تقاضای صدور دستور موقت نماید و فی ما نحن فیه شاکی مدعی بروز خسارات مذکور می‌باشد و از طرفی با توجه به آثار تصمیم موضوع خواسته فوریت و ضروریت صدور دستور را ایجاب می‌نماید. شعبه دیوان مستندا به مواد مذکور مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ابلاغیه با موضوع خواسته می‌نماید. دستور صادره فورا و تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون فوق الذکر قابل اجرا می باشد.

به این ترتیب بار دیگر انتخابات فدراسیون سوارکاری گره خورد و نمی دانیم که وزارت ورزش چگونه می تواند با سر انگشت تدبیر مشکل را حل کند از سویی دیگر واقعا ریاست فدراسیون های ورزشی چقدر بها دارد که برخی مدعیان حاضر نیستند از آن کنار بروند البته که اجرای عدالت یکی از اصول مهم ورزش و تربیت است. امیدواریم که مسئولان سازمان بازرسی نسبت به موارد مشابه در سایر فدراسیون ها به موقع عمل کنند.