سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

برادر ارجمند جناب آقای حاج احمد دباغ

مصیبت درگذشت اخوی گرامی را به جنابعالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت می گوییم.

خداوند روح آن عزیز از دست رفته را قرین رحمت فرماید.

هوشنگ اسماعیلی و خانواده (لندن) – حاج رضا اسماعیلی