دوشنبه یکم مرداد ماه
درباره داور دربی

خسروی: کمیته انتخاب می کند نه رسانه ها!

روز گذشته خبر داده بودیم که بحث بر سر گزینه داوری دربی آغاز شده است.

در این مطلب هیچ گونه اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به نام داور دربی نداشتیم. اما امروز شاهد اظهار نظری عجیب از سوی علی خسروی یکی از اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال هستیم که حتی نمونه آن در جمعه بازار ها یافت نمی شود.

خسروی  عضور کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: هنوز جلسه ای در خصوص انتخاب داور دربی تشکیل داده نشده است، آنچه از انتخاب داور دربی در رسانه ها مطرح می شود و یا شده است، گمانه زنی است، داور دربی فردی خواهد بود که تاکنون عملکرد مثبتی در قضاوت هایش باقی گذاشته و ما گزینه خود را از جمع این داوران انتخاب خواهیم کرد، می شنویم که برخی از داوران شاهد هستیم روابط حسنه ای با رسانه ها دارند و خود را مطرح می کنند، اما در تصمیم گیری ما این داوران از چرخه قضاوت دربی خارج خواهند شد.

نکته: قضاوت دربی به داوری واگذار خواهد شد که از نگاه کمیته داوران تاکنون عملکرد مثبتی داشته است. البته که تصمیم گیرنده انتخاب داور دربی کمیته داوران است، بنابراین زود به سمت و سوی تصمیمات شتابزده نروید.

گزارش: اکبر عزیزی