سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

قدردانی از مهاجرانی به سبک اماراتی ها

حشمت خان مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که برای اولین بار فوتبال ایران را به جام جهانی آرژانتین هدایت کرد.

از پایه گذار و بلکه بنیان گذار فوتبال حرفه ای در کشور امارات به شمار می آید مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبر ی البرز ورزشی: اماراتی ها او را پدر فوتبال کشور خود می دانند. در زمان حضور مهاجرانی در تیم ملی فوتبال امارات، خدمات شایسته ای از وی در این کشور به یادگار باقی مانده که این خدمات از نگاه اماراتی ها غیر قابل فراموش است. ۸۳ سالگی حشمت خان بهانه ای شد تا دوستان ایرانی و اماراتی ایشان جشنی بر پا کرده و عکس حشمت خان که جام جهانی را در دست دارد بر روی کیک بزرگ تزئین کنند. قدرانی از مهاجرانی به صورت همه ساله از سوی اماراتی ها و دوستان ایرانی اش که در امارات زندگی می کنند، انجام می شود.