چهارشنبه سوم مرداد ماه

دیدار با چند قرن تجربه

همایش فصلی و خود جوش پییشکسوتان والیبال اینبار در حومه کرج برگزار شد و نزدیک به 60 تن از ملی پوشان اسبق مرتبط با سه نسل ساعاتی کنار یکدیگر نشستند و در عین دردمندی سفره دل گشودند و خاطرات غبار گرفته را مرور کردند.

مو سپیدانی که به حاشیه نشینی عادت کرده اند اما عشق مشترک خود را به نام والیبال را از یاد نبرده اند میزبانی این دوره را دکتر بهنام محمودی ملی پوش دهه گذشته بر عهده داشت وقتی به سیمای حاضرین می نگرستیم بیش از 300 سال تجربه، علم و عمل را کنار هم می دیدیم و افسوس خوردیم که چرا نسل جدید والیبال این بزرگان را نمی شناسند. از عمو صالح، بیژن روح اللهی و جهانگیر قوام گرفته تا دیگرانی که برای خود یلی بودند.

تجلیل از نخستین ملی پوشان والیبال ایران و بزرگداشت چند مربی سازنده کرج از مسایل پیرامونی این دورهمی بود خداوند بزرگ همه ی پیشگامان والیبال ایران را در کنار جوانان حفظ فرماید.

نویسنده: جمشید حمیدی