دوشنبه یکم مرداد ماه

دادگر رئیس والیبال نیرو های مسلح

فرمانده انتظامی استان گلستان رئیس هیات والیبال نیروهای مسلح ایران شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: سردار محمد فاضل دادگر فرمانده انتظامی آستان گلستان و حامی تیم پاس گرگان به عنوان‌ رئیس هیات والیبال نیروهای مسلح کشورمان شد.
دادگر که حامی همیشگی تیم پاس گرگان از بدو تاسیس بوده و طی پنج سال از تشکیل پاس گرگان دو سال در لیگ زیر گروه، دو سال در لیگ دسته یک و دو سال در لیگ برتر همواره‌ شرایط جذب‌ بازیکن کمک شایانی کرده و زمینه ی فعالیت بدون دغدغه تیم پاس گرگان را نیز در لیگ برتر والیبال فراهم نموده است.

پاس گرگان به عنوان تنها تیم لیگ برتری نیروهای مسلح از سوی ایشان و مجموعه نیروهای مسلح کشور همواره مورد حمایت بوده است.