سه شنبه بیست و ششم تیر ماه
آرژانتین – فرانسه از نگاه کارشناسان ایرانی

قهرمان جام جهانی کدام تیم است؟!

فرانسه و آرژانتین فینال جام جهانی  قطر برگزار خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: میلیون ها چشم و گوش به نتیجه این بازی دوخته شد اما اینکه کدام تیم قهرمان خواهد شود باید تا یکشنبه شب صبر کرد.

گروهی آرژانتین با مسی را قهرمان می دانند وگروه دوم فرانسه با امباپه را شایسته می خوانند. اما نظریات کارشناسان و پیشکسوتان و اهالی فوتبال در اینباره چیست؟

علی پروین: فرانسه

 فرشاد پیوس: فرانسه

مرتضی فنونی زاده: آرژآنتین

ابراهیم اسدی: فرانسه

نامجو مطلق: فرانسه

لطیفی: آرژانتین

مهدی مناجاتی: آرژانتین

ضیا عربشاهی: فرانسه

رحیم یوسفی: فرانسه

بهروز سلطانی: آرژانتین

طاهری: فرانسه

دین محمدی: فرانسه

اکبر پور: آرژانتین