دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

باز هم دربی و باز هم کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به اتفاقاتی که در هفته ششم لیگ صورت گرفت رسیدگی و در آستانه دربی یعنی در هفته دوازدهم آرای خودرا صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: در صدور آرای افشین پیروانی سرپرست تیم پرسپولیس بی نصیب نمانده و با حکم توبیخ مواجه شد. تجربه نشان می دهد که صدور این گونه احکام در آستانه دربی تکراری است، اینکه رسیدگی به اتفاقات هفته ششم و صدور رای در آستانه هفته دوازدهم و درست در آستانه دربی که اهمیت آرامش بیش از هرچیزی لازم است، اندکی بحث های گوناگونی را فراهم می سازد. با این حال کمیته انصباطی طوماری از محرومان که بیشتر به حوادث و اتفاقات هفته ششم مربوط می شود را صادر کرده است.