دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

علیزاده: تغییرات در مس رفسنجان چرا حالا?

معاونت باشگاه مس رفسنجان هم از مسئولیت خود کنار کشید.

علی علیزاده، ملی پوش و پیشکسوت سابق استقلال که در باشگاه مس رفسنجان به عنوان معاونت و مدیر تیم فعالیت دارد. بعد از کناره گیری از سمت خود نکاتی را یاد آور شد که اندکی شبهه و بحث بر انگیز است.

به بخشی از صحبت های او اشاره می شود. تغییرات در یک باشگاه حق مسلم آن مجموعه است، اما چرا در آستانه دربی کرمان و در آستانه بازی مس رفسنجان با مس کرمان این اتفاق افتاد؟

برای تبدیل شدن تیم مس رفسنجان به یک قدرت به سه ساله و نیمه را همراه داریم، پس همه چیز را نادیده نگیریم.

اصولا تغییر مدیریت در باشگاه باید دارای تعریف باشد، روزگاری فقط یک تیم داشتیم اکنون نزدیک به ۹ تیم در لیگ های متفاوت داریم. آیا این وسعت کار مورد توجه قرار گرفته است. مدیر عامل جدید هنوز با استعفای من موافقت نکرده است، اما بازگشت به باشگاه و تیم برایم غیر ممکن است.
ربیعی سرمربی تیم جدایی را بر ماندگاری ترجیح داد. او چندین سال برای این با جان و دل زحمت کشید، اما با توجه به تغییرات در سطح مدیریت، رفتن را ترجیح داد، کسی هم دنبال علت آن نرفت، حتما علت دارد و در آینده همه چیز روشن خواهد شد.

بعید می دانم که تیم مس رفسنجان در این شرایطی که اکنون به یک قدرت تبدیل شده موقعیت خود را حفظ کند، چون برنامه سه ساله پشت آن قرار داشت، اکنون همه چیز بر باد رفت. در دربی فوتبال کرمان شاید مسائلی آشکار شود.

گفت و گو: اکبر عزیزی