سه شنبه بیست و ششم تیر ماه
کشتی گیر ایرانی در تیم ملی قطر

چرا قدر داشته هایمان را نمی دانیم!

شنیده ها حاکی  است که یکی دیگر از کشتی گیران تیم ملی که عنوان دار جهانی و آسیا محسوب می شود در آستانه پیوستن به کشور قطر است.

براساس شنیده های ما این کشتی گیر سرگرم مذاکرات با مسئولین ورزش قطر است تا به عضویت تیم ملی این کشور در بیاید. این کشتی گیر نیز ظاهرا همانند ارسلان به خاطر دوری از ترکیب تیم ملی ایران قصد حضور در تیم ملی کشور قطر را دارد. پیشنهاد خوب قطری ها به این قهرمان سابق کشتی ایران باعث شده تا مذاکرات نهایی را انجام دهد و بار دیگر شاهد حضور یکی دیگر از قهرمانان کشتی ایران با دو بنده تیم ملی کشور دیگری در مسابقات آسیایی و جهانی باشیم. یکی از اصلی ترین دلایل ناراحتی این قهرمان ترافیک در از وزن او در تیم ملی کشتی آزاد ایران است که باعث شده تا قید حضور در چرخه سخت انتخابی را بزنند و در به کشوری دیگر آن هم با دریافت حقوق دلاری روی تشک بروند. حال باید منتظر باشیم تا ببینیم بعد از علی ارسلان که سال قبل به تیم ملی صربستان پیوست و امسال موفق شد قهرمان کشتی فرنگی جهان شود. ورزشار دیگری از دنیای تشک و گوش شکسته ها راهی دیار غربت شود حیف که ما قدر داشته ها و سرمایه های ورزش را نمی دانیم.

نویسنده: احمد دباغ