دوشنبه یکم مرداد ماه
نیم نگاه

مغناطیسی به نام جام جهانی فوتبال

جام جهانی فوتبال از جهات مختلف قابل تامل و تعمق بود شهامت مربیانی که به جوانان اعتماد کرده بودند و جسارت و دوراندیشی را به تعویض های بی نظیر خود به رخ کشیده اند مربیگری در دنیای فوتبال حرفه ای شان و دانش خاص خودش را دارد.

این جام قتلگاه تیم های بزرگی بود، انگلستان که هنوز هم بهترین لیگ های دنیا را دارد آلمان، پرتغال، هلند و... در این حال درس های زیادی را هم به منصه ظهور رساند این جام نشان داد که ستاره ها چقدر در خلق نتایج تاثیر گذارند و بیهوده نیست که یکی مانند مسی آوازه جهانی پیدا می کند جام جهانی اما سببی شد تا یک کشور کوچک که به قول دوستان تا 40 سال پیش روستایی بیشتر نبود نامش بر سر زبان جهانیان بیفتد وقتی که امیر قطر عبای زر بافت عربی را بر تن مسی کرد متوجه شدیم که قطری ها برای معرفی فرهنگ خود از ورزش فوتبال ردایی برای هویت سازی استفاده کرده اند آنها از قبل میزبانی جام جهانی 9 میلیارد دلار درآمد داشتند و 8 میلیارد هزینه کردند و 7 میلیارد راهی خزانه فدراسیون بین المللی ساختند در کنار 3 میلیارد نفری که بازی  ها و نما های جام جهانی را تماشا کرده بودند یک میلیون نفر نیز به دوحه سفر کردند و به راستی کدام جاذبه در دنیا می تواند مغناطیسی مانند جام جهانی فوتبال داشته باشد؟

درس بگیریم و به ارزش ورزش پی ببریم و برای آینده طرحی اساسی بیاندازیم و اجازه ندهیم برخی ها از سر افراط نگری ورزش و فوتبال را در حد یک سرگرمی مضحک تفسیر کنند.

نویسنده: حسین علی اسماعیلی