دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

دبیر: سازمان ورزش شهرداری، خانه قهرمانان است

نشست مشترک روسای سازمان ورزش شهرداری تهران و فدراسیون کشتی، به امضای تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد ورزشی انجامید.

با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در سازمان ورزش و دیدار و گفت و گو با حسین اوجاقی مدیرعامل این سازمان، تفاهم نامه همکاری در راستای توسعه همکاری های مشترک و هم افزایی به منظور بازگرداندن جایگاه کشتی به عنوان ورزش اول پایتخت، به امضا رسید.

شهرداری با داشتن امکانات و تاسیسات فراوان در سراسر پایتخت نقش مهمی در همگانی ساختن ورزش ایفا می کند و اگر همکاری مستمر و مدون شده ای را با فدراسیون ورزشی را داشته باشد تاثیر گذاری غیر قابل توصیفی در توسعه ورزش قهرمانی خواهد داشت.

بدون تردید آنچه که این تاثیرات متقابل را وسعت می بخشد نظارت بر فعالیت های اماکن ورزشی است.

نویسنده: احمد دباغ