دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه
نا گفته های دربی ۹۹

تاریک و روشن دیدار پرسپولیس - استقلال

ثمر رساندن چهار گل که سهم هر تیم دو گل بود از نکات روشن دربی ۹۹ به شمار آمد و نیز دبل گلزنی گولسیانی مدافع تیم پرسپولیس که یک رکورد برای این بازیکن از خود باقی گذاشت.

روی گل اول پرسپولیس که توسط گولسیانی رقم خورد، از تاریکی ها خط دفاع و دروازه بان استقلال رو نمایی شد. حسینی باز هم خروج نداشت، چشبیده به خط و تردید در راه خروج او را تسلیم پذیر نشان داد. سیلوا مدافع سرزن اول آبی پوشان در جاگیری ها ناموزون عمل کرد و در برابر ارسال ها از جریان بازی خارج می شد.

گل اول استقلال شباهت زیادی به گل نخست پرسپولیس داشت، باز یک ارسال و این بار نوبت چشمی رسید تا با یک ضربه سر و گل اول استقلال رقم بخورد. چشمی در زمان نواختن ضربه سر بین سه تا چهار مدافع قرمز پوش در محاصره قرار داشت، اما پنداری مدافعان پرسپولیس به زمین قفل و زنجیر شده بودند.

آنها چشم به آسمان داشتند، اما هرگز نه مسیر توپ و نه نقطه فرود توپ را تشخیص ندادند و مات و مبهوت ماندند و به روزبه بفرما زدند تا گل تساوی بازی رقم بخورد.

نیمه دوم مانند وقت اول، حال و روز دربی را نداشت. گرچه در ۱۵دقیقه پایانی هر دو تیم از مرز احتیاط خارج شدند تا فعل و انفعالات حالت طبیعی به خود بگیرد. در این میان باز پرسپولیس تیم تر دیده شد تا به گل دوم و تساوی بازی دست یابد.

اینکه دو تیم توانستند با گل های خود مجددا به بازی بر گردند، نقطه روشن جریان بازی محسوب می شد.

نویسنده: اکبر عزیزی