سه شنبه بیست و ششم تیر ماه
Black shoot

اعتراض پرسپولیس وارد نیست

از دیدگاه پرسپولیسی ها گل اول استقلال که توسط روزبه چشمی به ثمر رسید آفساید است.

شاید این اعتراض به ظاهر درست باشد، اما قانون آن را درست نمی داند. دست روزبه آفساید را نشان می دهد، اما قانون قضاوت می گوید، دست جز قانون محاسبه نمی شود و در صورتی که دست در منطقه آفساید قرار بگیرد، نباید آن را آفساید دانست و ادامه بازی درست است. با توجه به این تعریف، اعتراض تیم پرسپولیس وارد نیست.