دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

سر نخواستن اصولی دعواست

انتخابات هیات فوتبال مشهد با حضور مهدی تاج به جنجال و سر و صدا کشیده شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: گویا اهالی فوتبال مشهد از عملکرد احسان اصولی رئیس کنونی هیات فوتبال مشهد دلخوشی ندارد که همزمان با این مسئولیت سخنگوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم است.

این دلخوری تا آنجا پیشرفت داشت که حتی اجازه ورود به او در برخی از جلسات در سطح ورزش کلان مشهد داده نشد. البته زمانی که قرار شد مهدی تاج در این رابطه ارائه دهنده برخی از توضیحات باشد وی رفتار مناسبی از خود نشان نداد و دستور خروج برخی از نمایندگان رسانه ها را از کنفرانس مطبوعاتی را داد، آنچه در محل کنفرانس به عنوان نمایندگان رسانه ها باقی ماند اندک نفرات مورد نظر تاج بود.

با این حال اهالی فوتبال مشهد از عملکرد رئیس هیات فوتبال همیشه غایب که بیشتر اوقات در فدراسیون فوتبال و در تهران به سر می برد، دلخوشی ندارند و اعتقاد بر این است که فوتبال مشهد می تواند در زاویه قدرت قرار بگیرد به شرط اینکه در راس هرم تصمیم گیری مدیران فوتبالی و همیشه حاضر در حوزه فعالیت خود باشند.