دوشنبه یکم مرداد ماه

سعید فتاحی از استقلال جدا شد

پس از نشر خبر مدیرعاملی مصطفی آجرلو در باشگاه فولاد خوزستان، با خبر شده ایم سعید فتحی معاونت ورزشی باشگاه استقلال که همراه با آجرلو به استقلال آمده بود.

امروز استعفای خود را به فتح الله زاده ارائه داد تا جدایی خود را از مجموعه باشگاه استقلال رسمیت ببخشد.

قرار است فتاحی با سمت معاونت ورزشی به مجموعه باشگاه فولاد خوزستان اضافه شده تا همچنان همراه باآجرلو باشد. با توجه به تغییرات در حال شکل گیری در باشگاه فولاد خوزستان، زمزمه هایی نسبت به ماندگاری و یا جدایی جواد نکونام از سرمربیگری تیم فوتبال فولاد خوزستان به گوش می رسد.

گزارش: اکبر عزیزی