دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

ریزش مدیران سرخابی در راه است!

سازمان خصوصی سازی نسبت به عملکرد اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس شدیدا معترض است.

به گزارش پایگاه خبری البرز وزرشی: این سازمان اعتقاد دارد که باید مدیران اقتصادی در هیات مدیره فعال باشند، از این رو چند نفری در آب نمک قراردارد.

این سازمان می گوید: ریزش در مجموعه هیات مدیره دو باشگاه از واجبات است و در این میان بیشترین ریزش متوجه باشگاه استقلال است. احتمالا از پرسپولیس حسن شهریاری که اخیرا به ریاست صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان رسیده است از پرسپولیس جدا خواهد شد، اما از استقلال احتمالا سه عضو هیات مدیره باید ترک پست کنند.

بر اساس شنیده ها، در صورت خرید سهم اکثریت سهام دو باشگاه پرسپولیس واستقلال در بورس، پروژه بعدی انتخاب مدیر عامل دو باشگاه توسط سهامداران جدید است که به شرکت های مخابراتی تعلق دارد.