یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه
اخبار توپ و سبد...

عجیب و غریب!

عجایب و غرایب ورزش به بسکتبال هم رسید و خبر ها و مسائلی را از این ورزشی دانشگاهی می شنویم که در حالت عادی در مخیله هیچ فردی نمی گنجد اما افتاد و دانید.

* سرپرست تیم بسکتبال نفت آبادان مدعی شد که 70 هزار دلار پول این باشگاه در فدراسیون بسکتبال گم شده است. بوشهری مدعی شد که کنفدراسیون غرب آسیا این پول را در اختیار فدراسیون قبلی گذاشت که به نفتچی ها بدهد اما....

* در سمینار اخیر هیات های بسکتبال استان های کشور از گم شدن اتومبیل فدراسیون در زمان رئیس پیشین پیشین بحث شد ولی نتیجه ای به دست نیامد. گفته می شود که خوردوی پژوی فدراسیون از جلوی منزل رامین طباطبایی به سرقت رفته و تاکنون رد و اثری از آن به دست نیامده است.

* و آخرین خبر عجیب اینکه رئیس فدراسیون بسکتبال اعلام کرد که برای احداث خانه بسکتبال که رئیس فدراسیون کشتی اگر زمین مورد نظر را در اختیار بسکتبال بگذارد این مشکل حل خواهد شد!

واقعا در این ورزش ما چه اتفاقات بی مانندی رخ می دهد که مرتفع ساختن آن کار رستم دستان است!!

نویسنده: ج - دوستدار