سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

قربانی: ویدئوچک ، خیلی ها را خانه نشین خواهد کرد

بحث استفاده از ویدئوچک همچنان در فوتبال ایران گرم است

سرمربی تیم فوتبال شهرداری آستارا از تاخیر در راه نصب وید یوچک شدیدا ناراحت است واعتقاد دارد که دست هایی در پشت پرده فعال نشان می دهد که مایل به راه اندازی این دستگاه در فوتبال کشورمان نیستند.

قربانی، تیم خودرا یکی از قربانیان نبود ویدیوچک در فوتبال دانست واضافه کرد، اگر بخواهم واقعیت ها را برزبان آورم شاید بعضی ها ناراحت شوند اما نیاز است که بازگو شود.

خیلی ها مایل نیستند که ویدیو چک در فوتبال ما نصب وراه اندازی شود.

اگر این اتفاق شکل بگیرد،خیلی ها باید از چرخه کنونی فوتبال خارج وخانه نشینی را در منزل تجربه کنند.

 آن عده که به ناحق از صحنه فوتبال دور شده ودر کنج خانه قرار گرفته اند مجددا درصحنه فوتبال فعال خواهند شد.

قربانی اعتقاد دارد متاسفانه دستهایی در کار است تا پای داور ویدیویی به فوتبال ما باز نشود چون معیارهای کاسبی بهم خواهد ریخت.

در این تفکر غلط  باید  شاهد  سوختن بسیاری از تیم ها یی بود که قربانی برخی از قضاوت ها می شوند.

گفت و گو: اکبرعزیزی