سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

اولین واکنش پریرا بعد از پیوستن به پرسپولیس

بازیکن برزیلی پرسپولیس در نخستین جلسه حضور خود در جمع سرخ پوشان گف: باهم روزهای خوب را رقم خواهیم زد.

پریرا مهاجم برزیلی تیم پرسپولیس پس از پیوستن به این تیم در اولین واکنش در فضای مجازی به پرسپولیسی ها چنین پیامی را ارسال کرد.

 خوشحالم به تیمی پیوستم که پر طرفدار، سنتی و قهرمان است.

تعهد کاری چنین می گوید: کار سخت خود را باید جدی آغاز کرد وگل به ارمغان آورد تا روزهای خوب را با هم رقم بزنیم.

از پرسپولیس اخبار خوبی دریافت شده و با آگاهی به این تیم انتقال یافته ام.

در انتظارسفر به تهران به سر می برم تا در جمع دوستان در تیم و در کنار کادرفنی کار خود را آغاز ومجموعه تیمی شکل بگیرد.