دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

مدافع اخراجی شکایت کردو کوتاه نمی آید!

مدیران تیم استقلال خواستار حضور سیاوش یزدانی در باشگاه شدند که توافقی وی را از لیست خارج کنند.

اما این مدافع نیز مانند ارسلان مطهری به جلسه نرفت تا مدیران تیم ناچار شوند قرارداد وی رایک طرفه فسخ کنند و در حال حاضر یزدانی قصد دارد از استقلال شکایت کند.

این بازیکن که به یکباره توسط ساپینتو سرمربی تیم اخراج و از تیم کنار گذاشته شد اعلام کرده قصد جدایی ندارد و استقلالی ها باید برای جدایی وی تمام مبلغ قراردادش را پرداخت کنند.

علی فتح الله زاده که قصد دارد با آرامش نام این بازیکن را از لیست خارج کند تا بتواند بازیکن جدید جذب کند با مشکل رو به روست و پرونده این بازیکن نیز در کمیته وضعیت در حال بررسی است زیرا استقلالی ها با استفاده از بند بی انضباطی قرارداد این مدافع را فسخ کردند.

یزدانی به اطرافیانس اعلام کرده خطایی انجام نداده که مستحق حق فسخ قرارداد از سوی باشگاه باشد و در این مورد کوتاه نمی آید زیرا استقلالی ها قصد تخریب وی را دارند و این بازیکن نیز تا پولش را نگیرد از استقلال نمی رود.

این بازیکن از سپاهان پیشنهاد جدی دارد اما با توجه به اینکه مبلغ قراردادش برای یک فصل بالای پانزده میلیارد است وی قصد دارد با دریافت تمام پولش استقلال را ترک کند و در غیر این صورت در استقلال می ماند تا مانند مطهری بتواند نظر استقلالی ها را جلب کند با این تفاوت که ساپینتو این باریکن را در تمرینات نمی پذیرد و یزدانی تنها می تواند به صورت انفرادی کار کند.

گزارش: سوده رحمانوند