دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

پرونده دیدار پرسپولیس با فولاد وارد کمیته انضباطی شد

باتوجه به حوادث پرشمار دیدار پرسپولیس با فولاد و تنظیم گزارش نماینده و ناظر فدراسیون فوتبال، پرونده این بازی جنجالی وارد کمیته انضباطی شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: احتمال محرومیت سنگین برای برخی از مسببین جنجال ایجاد شده قابل پیش بینی است.

در این رابطه با خبر شدیم، از سوی مدیران فدراسیون فوتبال به کمیته انضباطی تاکید شده است، رسیدگی به حوادث آن بازی خارج از دستور رسیدگی شود و در برابر قانون هیچ ملاحظه ای در برابر نام و جایگاه افراد در نظر گرفته نشود.

در این پرونده قرار است فیلم کلیه مصاحبه های بازیکنان و مربیان که تا کنون صورت گرفته مورد بازبینی قرار گرفته و سپس تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.