سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

واکنش جدی ساپینتو در مقابل درگیری بازیکنان استقلال!

مهدی مهدی پور هافبک استقلال که در حال حاضر مصدوم و دور از ترکیب استقلال است.

بر سر مسائل مالی و پاداش بردهای استقلال با حسین حسینی و چند بازیکن دیگر استقلال درگیری لفظی داشته و این اخبار توسط مترجم استقلال به گوش ساپینتو رسیده است.

گویا این بازیکن خواستار مبلغ بیشتری از برخی بازیکنان استقلال شده و حسینی و چشمی نیز به عنوان گاپیتان های تیم به گفته هایش واکنش نشان دادند و این درگیری لفظی بسیار شدید بوده تا جایی که این اتفاقات حاشیه ای با عصبانیت ساپینتو رو به رو شده است.

سرمربی استقلال پس از باخبر شدن از این اتفاقات اعلام کرده که در مورد این بازیکن تصمیم گیری می کند و از آنجا که ایجاد حاشیه برای این مربی بسیار با اهمیت است و وی با شنیدن و یا دیدن کوچکترین موضوع با نفرات تیمش برخورد می کند اعلام کرده که بزودی در مورد این بازیکن اعمال نظر خواهد کرد و از تخلفش به سادگی نمی گذرد.

با توجه به شناخت از سرمربی استقلال احتمال منع وی از تمرینات و جریمه نقدی برای وی وجود دارد مگر اینکه مهدی پور پیش از تصمیم ساپینتو توضیحات کافی را برای دفاع از خودش داشته باشد.

نویسنده: سوده رحمانوند