دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

یادبودی برای زنده یاد محمد امامقلی

امروز سالگرد درگذشت محمد اماقلی برادر همکار ارجمندمان حسن امامقلی پیشکسوت رسانه ورزشی است.

به همین مناسبت مراسمی در مزار ایشان واقع در آرامستان تازه آباد شهرستان رشت برگزار می شود، تا یاد و خاطرات این مرد دوست داشتنی را گرامی بدارند.

پایگاه خبری البرز ورزشی بار دیگر این فقدان را به حسن امامقلی عزیز تسلیت می گوید.