سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

آش فوتبال بد جوری شور شده است

در جریان دیدار پرسپولیس با فولاد، حادثه ای رقم خورد، این اتفاق بیشتر به مسائل فنی ارتباط داشت و طبیعی است که در این رابطه کارشناسان اهل فن باید نظر نهایی را ارئه دهند.

البته در این مسیر این حق طبیعی مربی تیم است تا در کنفرانس مطبوعاتی که به همین منظور شکل گرفته نظر شخصی خود را در ارتباط با آن اتفاق به عنوان دفاع از تیمش بیان کند. این رویه در تمام دنیا مرسوم است، اما در فوتبال ما کار به شکل معکوس انجام می شود.

شاهد هستیم که بعد از آن اتفاق و صحنه خطا بر روی دیاباته، خیلی ها خود را به رسانه ها نزدیک کرده اند تا با اظهار نظر خود آش بازی را شور کنند.

در کجای دنیا دیده اید که به هنگام رقم خوردن این دست حوادث پای مدیرعامل، معاون ورزشی باشگاه و نیز قائم مقام تازه به مصدر رسیده در رسانه های مکتوب، تصویری و فضای مجازی باز شود؟

زمانی که جایگاه تعریف درستی نداشته باشد، طبیعی است که قائم مقام فلان باشگاه وارد این شلوغ بازار شده تا آش فوتبال چنان شور شود که فقط به درد دور ریختن می خورد. متاسفانه بعد از اتفاقات دیدار پرسپولیس با فولاد، پای خیلی ها برای اظهار نظر های غیر فنی باز شده تا آرامش از فوتبال گرفته شود.

این در حالی است که در همین فوتبال مراجعی وجود دارد که کارشان تشخیص دادن حق از ناحق است.

نویسنده: اکبر عزیزی