دوشنبه یکم مرداد ماه

تاج به مجلس رفت

اهالی فوتبال امروز در مجلس حضور پیدا کردند.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: این حضور به دعوت کمیسیون ورزش مجلس صورت گرفته است. تاج، نواب فدراسیون فوتبال و برخی از اعضای هیات رئیسه وحتی چند نفری از اعضای مجمع و مدیران باشگاه ها را همراه دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال در این ملاقات باید عملکرد تیم ملی در جام جهانی، گزارشی از وضعیت کنونی فوتبال و مسائل حاشیه ای آن و سرنوشت مربی تیم ملی را به مجلسی ها ارائه دهد.

البته تاج در نظر دارد تا از مجلس در ارتباط با نصب و خریداری و فعال شدن ویدیو چک ضمن حمایت، درخواست کمک مالی داشته باشد.