سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

سرنوشت نعمتی به گل محمدی واگذار شد

سیامک نعمتی بازیکن مازاد تا این لحظه تیم پرسپولیس به باشگاه پرسپولیس رفت و حدود دو ساعت با رضا درویش مذاکره رودر رو انجام داد.

نعمتی برخلاف روز های گذشته قیافه بشاشی داشت و از مفید بودن مذاکره اش سخن گفت.

نعمتی به این نکته اشاره داشت: پس از قرار گرفتن در لیست مازاد در هیچ جا و با هیچکس مصاحبه ای نداشتم، آنچه که تاکنون به نقل از من گفته و یا نوشته شده کذب و دروغ است، حتی اگر از زاویه مثبت مطالبی به نقل از من بازگو شده باز دروغ است.

نعمتی ادامه داد: به پرسپولیس عشق می ورزم و مذاکرات من با مدیرعامل باشگاه از بازگو شدن بخشی  مشکلات است، قرار شد با آقا یحیی هم چنین نشستی داشته باشم، گره کار بعد از صحبت با آقا یحیی باز خواهد شد.

نعمتی تاریخ دیدار با گل محمدی را هفته آینده عنوان کرد و افزود: از خانواده پرسپولیس هستم، اگر حکم به ماندنم صادر شود بازگشت طوفانی خواهم داشت، بازگشتی را به تصویر خواهم کشید که در مدت اندک آنچه که نامش عقب افتادگی است به سرعت باد و برق جبران شود.

فعلا همه چیز به مذاکره من با آقا یحیی بستگی دارد که هفته آ ینده به دیدارش خواهم رفت.

گفت و گو: اکبر عزیزی