دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

ستاد اجرایی کشتی باشگاه های جهان در اصفهان

سومین جلسه ستاد اجرایی برگزاری مسابقات جام باشگاه های جهان در رشته فرنگی عصر دیروز در شهر اصفهان برگزار شد.

این جلسه با حضور حمید یاری رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان، مدیران باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و نماینده هیات کشتی استان اصفهان برگزار شد.

میزبانی جام باشگاه های جهان بدون تردید می تواند فضای شهر صنعتی و ورزشی اصفهان را بعد از سال های دراز به ورزشی کشتی معطوف سازد.

شهری که در گذشته نه چندان دور کشتی گیران معروفی داشت ورزشکاران ایران رشته تا مرز هدایت تیم ملی پیش رفتند.

از نگاه ما این رقابت ها احیا کنند ورزش کشتی در نصف جهان باشد و انتظار داریم که مناطقی همانند اصفهان، کرمانشاه، خراسان که پیشینه درخشانی در ورزش ملی ما داشته اند بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

گزارش: احمد دباغ