سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

گلایه های مدافع مورد غضب

داستان سیاوش یزدانی با استقلال به پایان خط رسید.

او دیگر استقلالی نیست و از امروز باید او را با پیراهن زرد قناری در میادین جست و جو کرد.

سیاوش به نقل از خودش با دلیپر از درد از استقلال جدا شد ووی قربانی بدسلیقگی وبد رفتاری شده است.

یزدانی پس از پایان داستانش با استقلال در یاداشتی خطاب به همبازی هایش در استقلال شدیدا از آنها گله مند شده و سکوت و بی تفاوتی آنها را در راه اخراج وی از استقلال را مردانه ندانست.

یزدانی در ادامه یادداشت خود آورده است، بمبی که رو دستشان باد کرده بود ، ناجوانمردانه بر سر من ترکاندند تا از استرس خارج و به عبارتی به آرامش برسند، شک نداشته باشید که بمب های باد کرده در روز های پیش رو بدون دلایل منطقی بر سر شما خواهد ترکید تا آقایان همچنان ژست آدم بی گناه و بی تقصیر را به همراه داشته باشند.

آنچه که بر من گذشت واقعیت نیست وما قربانی شدیم تا ضعف های فنی همچنان پنهان باقی بماند. دیر یا زود و در روز ها آینده حکایت دیگری رقم خواهد خورد.

گزارش: اکبر عزیزی