دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

واکنش نصیرزاده: خمز از تراکتور تکان نخواهد شد

در پی انتشار خبر راهیابی خمز از نیمکت تیم تراکتور به تیم ملی فوتبال ایران که از سوی یک نشریه اسپانیایی مطرح شده است.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: مدیرعامل باشگاه تراکتور از خود واکنش نشان داده و توضیحاتی ارائه داد.

هوشنگ نصیرزاده گفت: این بار اول نیست که نشریه مذکور از این دست مطالب را مطرح می کند، ما پنبه در گوش گذاشته ایم و به دیگران نیز این نکته را تاکید می کنیم.

نصیرزاده افزود: از زاویه دیگر خمز با ما قرارداد دو ساله دارد، تا پایان قراردادش از صندلی مربیگری تیم تراکتور تکان نخواهد خورد. خمز به رعایت مفاد قراردادش نسبت به باشگاه تراکتور متعهد است و دقیقا ما هم همین حس را نسبت به وی داریم، لذا در کنار هم به زندگی ورزشی خود در جهت به قدرت رسیدن تیم تراکتور ادامه می دهیم.