دوشنبه یکم مرداد ماه
در مجادله آجرلو با فتح اله زاده

آب از آب تکان نخورد!

مشکلات مالی که در باشگاه استقلال وجود دارد و موجب شده مدیر عامل قبلی و فعلی برای محکوم کردن یکدیگ بدجوری مقابل هم گارد گرفته اند، همچنان به قوت خود باقی ماند.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: مصطفی آجرلو با حضور در یک برنامه تلویزیونی با آنکه مستنداتی در اختیار داشت به توضیح عملکرد خود پرداخت. آجرلو تلاش کرد تا با ارائه مدارک به آنچه که شایعات در مورد وی وجود دارد پایان بخشد، اما با روی خط آمدن فتح اله زاده و طرح نکاتی از سوی مدیر عامل فعلی باشگاه شبهات همچنان بقوت خود باقی ماند.

متاسفانه مدیران قبلی و فعلی تلاش داشتند تا خود را از اتهامات وارده تبرئه سازند، اما آب ازآب تکان نخورد، چون در راه خروجی این بحث و جدال نکته ای به عنوان حق ونا حق نصیب مخاطب نشد.

بحث آجرلو با فتح اله زاده که عمدتا بر سر مسائل مالی است، آنقدر پیچیده است که با حضورشان در یک برنامه تلویزیونی قابل حل نیست، باید برای شفاف سازی اذهان عمومی نیاز به مراجعه نزد مراجع ذیصلاح است تا با ارائه مستندات حق از ناحق متمایز و تشخیص داده شود. آنچه که از آن برنامه تلویزیونی برداشت شد، شنیدن و بازگو شدن بسیاری از عملکرد ها و بعضا آشکار شدن برخی از مسائل پشت پرده تیم داری و باشگاه داری است که متاسفانه ضربه دیگری بر پیکر و بدنه فوتبال وارد کرد.