چهارشنبه سوم مرداد ماه
بازگشت محمد بنا به کشتی

محمد بنا: مدیر فنی کشتی فرنگی تهران شد

محمد بنا برترین مربی قرن کشتی فرنگی ایران و آقای خاص کشتی فرنگی جهان که سوابق درخشانی را در کارنامه ی قهرمانی و مربیگری خود دارد، به عنوان مدیر فنی کشتی فرنگی استان تهران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: بر این اساس طی حکمی از سوی قاسم علی عسگری رئیس هیات کشتی استان تهران و توابع، آقای خاص کشتی به سمت مدیر فنی کشتی فرنگی منصوب شد.