دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

پاسور سابق تیم ملی درگذشت

رحیم قارصی پاسور سابق تیم ملی در تورنمنت بین الملی ترکیه و بازی ساز تیم منتخب آذربایجان غربی در دهه پنجا دار فانی را وداع گفت.

ابتلا به سرطان روده این مرد موقر و معلم ورزش پر تلاش ارومیه را از پای انداخت ولی والیبال ایران و دیار آذر آبادگان نام رحیم قارصی را کنار بزرگ مردانی چون یدالله کارگر پیشه، محمود محب، عزیز پرتوی، ابراهیم قادر، محمود آقا فریدون و... هرگز از یاد نخواهد برد.

خداوند روح ایشان را قرین رحمت فرماید.

تحریریه البرز ورزشی