دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

جلسه خصوصی و طولانی درویش با گل محمدی

تصمیم گل محمدی همچنان همان است که در پایان دیدار پرسپولیس با آلومینیوم و در برابر خبرنگاران بر زبان آورد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: وی به مدیرعامل باشگاه گفته است: به هنگام خرید بلیت هواپیما جهت سفر به آبادان تعداد 10 بلیت اضافه برای 10 بازیکن تیم امید پرسپولیس تهیه شود. گویا گل محمدی در نظر دارد تا در سفر تیم پرسپولیس به آبادان تعداد10 بازیکن تیم امید را با خود همراه داشته باشد.

بر اساس سماجت گل محمدی، مدیر باشگاه تصمیم گرفت تا با گل محمدی در فضایی به دور ازچشم دیگران به گفت و گو بنشیند. این اتفاق افتاد و دو طرف در یک جلسه کاملا خصوصی و طولانی با هم صحبت داشتند، درویش به گل محمدی قول دادکه اجازه نخواهد داد تا حق پرسپولیس بر اساس قضاوت و سوت های مشکوک ضایع شود و حتما پیگیر این قضایا هستم، اما شما هم لازم است تا در جهت ایجاد آرامش کمک کنید تا تمرکز به تیم پرسپولیس بازگردد.

گل محمدی هم با درویش همسو شد، اما تاکید داشت که در سفر به آبادان 10 بازیکن تیم امید را همراه خواهد داشت، حتما برای آنها بلیت رزرو شود.