سه شنبه بیست و ششم تیر ماه
واکنش تند فردین معصومی به انتصاب مربیان تیم های ملی

دهن کجی آشکار به مربیان سازنده

چیدمان مربیان تیم های ملی کشتی با هیج قاعده و اسلوبی همخوانی ندارد.

فردین معصومی قهرمان اسبق تیم ملی کشتی آزاد و یکی از بهترین سنگین وزن های تاریخ کشتی آزاد کشورمان طی گفت و گوی کوتاه با خبرگزاری البرز ورزشی ضمن اظهار ناخرسندی از انتصاب مربیان تیم های ملی کشتی اظهار داشت: من و خیلی از زحمتکشان کشتی کشور نمی دانیم انتخاب مربیان تیم های ملی چگونه و به عهده چه کسی است؟

 مگر می شود مربیانی که حتی توی شهر خودشان هم مربیگری نکرده اند به یک باره به عنوان مربیان تیم های ملی انتخاب شوند؟

روشن نیست نقش و وظیفه کمیته مربیان و انستیتوی فدراسیون کشتی چیست و آنها در بحث مربوط به انتخاب مربیان تیم های ملی کشتی کجای کار قرار دارند؟

وی افزود: این سئوال تنها از طرف من فردین معصومی مطرح نمی شود بلکه پرسشی است که ذهن تمامی اهالی کشتی را درگیر کرده. متاسفانه باید بگویم چنین روندی مربیان و قهرمانان اسبق تیم های ملی را دلسرد خواهد کرد.

به واقع اقداماتی که در فدراسیون کشتی صورت می گیرد یک دهن کجی آشکار نسبت به مربیان سازنده و زحمتکش تمامی استان های صاحب کشتی است.

گفت و گو: احمد دباغ