سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

سه ورزشکار ایرانی از زیر آوار سالم بیرون آمده اند

گرفتار شدن مهدی سعیداوی، محمدرضا میراحمدی و حامد مطرودی در زیر آوار هتلی در شهر مالاتیا موجی از نگرانی در جامعه ورزش ایران ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: این سه ورزشکار عضو تیم فوتبال مالاتیا اسپور ترکیه هستند.
تخریب این هتل و ریزش ساختمان‌های مجاور بر روی آن موجب شده تا کار آواربرداری برای نجات سه ورزشکار ایرانی سخت باشد.
بنا به اخبار موثق از منابع محلی تا کنون پنج نفر از زیر آوار هتل بیرون کشیده شده که سه نفر آنان زنده ماندند. زنده ماندن این افراد موجب شده تا امید به زنده ماندن سه فوتبالیست ایرانی بیش از پیش باشد.