سه شنبه بیست و ششم تیر ماه
استقلال و کابوسی به نام استراماچونی

طلب استراماچونی هنوز پرداخت نشده است

تاخیر بی مورد موجب شده تا اکنون کابوسی به نام استراماچونی، شرایطی را برای استقلال رقم زند تا این خطر سقوط به دسته پایین را احساس کند.

حتی رئیس سازمان خصوصی در این مورد هشدارهای لازم را ارائه داد تا آبی پوشان هرچه زودتر با پردخت بدهی ماچونی از این کابوس و بحران رهایی یابند.

چندی پیش هم در این ارتباط به باشگاه استقلال اخطار داد و گفت: راه برگشتی وجود ندارد و رای صادره در مورد پرداخت بدهی استراماچونی قطعی است. رایزنی های مدیران باشگاه استقلال هم برای پرداخت بدهی به صورت اقساطی راه به جایی نبرده و ماچونی پا در یک کفش کرده و خواهان کل طلب به صورت یک جا شده است.

اکنون جرایمی که از بابت تاخیر در پرداخت به باشگاه استقلال خورده است، گام به گام در حال نزدیک شدن به اصل طلب ماچونی است.

گزارش: اکبر عزیزی