دوشنبه یکم مرداد ماه
وقت کشی سپاهانی ها بلای جان فولادی ها؛

آقای نکونام؛ چیزی که عوض داره، گله نداره!

سپاهان با وقت کشی، داد و بیداد و عصبی کردن فولاد، اقدامی مشابه شاگردان نکونام انجام داد تا او را در منگنه قرار دهد.

در بازی‌های گذشته اغلب کارشناسان و اهالی رسانه به شیوه بازی فولاد و حرکات تحریک آمیز نیمکت فولاد اعتراض داشتند. آنها در بازی با پرسپولیس فقط در وقت دوم ۱۶ دقیقه وقت را تلف کردند تا طرف مقابل را عصبی کنند.

این نوع حرکات تحریک آمیز از سوی گل محمدی، ساپینتو و دیگران هم مذموم است.

در تحلیل های گذشته اشاره داشتیم با خراب کردن بازی، زمین خوردن های دروغین و با هیاهو و جنجال آفرینی، فوتبال ما به جایی نمی رسد.

این نوع امتیاز گرفتن ها ارزش فنی ندارد و اساس فوتبال ما را به هم می ریزد و هواداران را از ورزشگاه ‌ها فراری می دهد.

روز گذشته وقت تلف کردن ها و زمین خوردن های تکراری بازیکنان سپاهان، باعث عصبی شدن نکونام شد. او طرف مقابل را به باد انتقاد گرفت و تصریح کرد آنها بازی را خراب کرده بودند و مادام زمین می خوردند و...

ما هم تاکید داریم این سبک بازی ارزش دیدن ندارد و باید همه این شیوه را طرد کنیم.

فوتبال با جذابیت ها و فراز و نشیب های تاکتیکی و هجومی باعث نشاط و انگیزه در میان هواداران می شود. امیدواریم در بازی‌ های آینده ناظر بازی‌های جوانمردانه و زیبا و بدون قیل و قال از سوی مربیان و بازیکنان باشگاهی باشیم.

نویسنده: احمد میرزاییان