سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

پریرا از لیست گل محمدی خط خورد

تا ساعاتی دیگر دیدار دو تیم پرسپولیس با نفت آبادان در آبادان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری البزر ورزشی: بسیاری از هواداران تیم پرسپولیس این توقع را داشتند تا گل محمدی در بازی امروز از خرید جدید تیمش یعنی پریرا رو نمایی کند اما این اتفاق صورت نگرفت و نام پریرا حتی در لیست 18 نفره هم قرار نگرفت.

البته اینگونه اتفاقات در فوتبال طبیعی است و فرشاد پیوس در این مورد بهترین اظهار نظر را ارائه داد و گفت: کار گل محمدی اصولی است و منطق فوتبال می گوید، با یک جلسه تمرین نباید بازیکن در ترکیب تیم قرار بگیرد، حتی اگر رونالدو هم باشید.

نویسنده: جابر آقاجان زاده