سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

اکبر محمدی در ورزش کیش

مدیر عامل سابق باشگاه پیکان که پس از جدایی از این مسئولیت فعالیت ورزشی خود را اندکی کم رنگ کرده بود، بار دیگر به صحنه ورزش باز می گردد.

اکبر محمدی که اصولا از جنس فوتبال به شمار می آید، اینبار قرار است در مسئولیت جدید تجربه خود را به کار بگیرد.

محمدی که از زمره مدیران و مربیان تحصیل کرده محسوب می شود، در آینده نزدیک در ورزش کیش دیده خواهد شد. براساس شنیده ها، احتمالا وی سکاندار ورزش کیش خواهد شد.

با توجه به توانایی وی که در صف مدیران متحولگرا قرار دارد، قطعا با حضور این مدیر جوان شاهد نوعی دگرگونی در ورزش کیش خواهیم بود.

در روزمه محمدی مربیگری در تیم ملی نوجوانان قرار دارد، با این تجارب قطعا در بخش فوتبال کیش شاهد برنامه وسیعی در جهت رشد فوتبال و راهیابی فوتبال این جزیره در لیگ های فوتبال کشور خواهیم بود.

گزارش: اکبر عزیزی