سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

کنعانی زادگان احضار شد

صحبت های چند روز پیش حسین کنعانی زادگان که بر علیه کی روش مطرح کرده بود، باعث شد این مدافع برگه احضاریه به دادگاه را دریافت کند.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: البته کنعانی زادگان در حال حاضر در قطر به سر می برد، اما در برگه احضاریه آمده است وی باید روز دوشنبه هفته آینده در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور پیدا کند. در غیر این صورت رای به صورت غیابی صادر خواهد شد.

کنعانی زادگان که در حال حاضر در قطر به سر می برد قرار است وکیل خود را به دادگاه اعزام کند. جالب اینجاست که کنعانی زادگان همچنان در موضع خود نسبت به کی روش باقی است.

نویسنده: سهیل شیرمحمد